Back to Main Page

ภาษาไทย | English | Printable

แจ้งข่าว
   
   
 
   
   
   
   
   

วางแผนล่วงหน้าสำหรับพิธีศพ พิธีฝัง และพิธีฌาปณกิจ

วางแผนสำหรับผู้สูงอายุ และผู้ป่วยหนัก


ไม่มีใครที่อยากคิดถึงการจากไป แต่ไม่ช้า ทุกคนก็ต้องเผชิญกับการจากไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จะจัดพิธีสดุดีให้แก่คนที่ท่านรักในช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้า

ได้อย่างไร

และจะควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างไรมิให้บานปลายในขณะที่

งานสดุดีผู้จากไปได้จัดเตรียมอย่างสมเกียรติ และเป็นที่ประทับใจแก่ครอบครัวและแขกผู้มีเกียรติ

มิใช่เรื่องง่ายเลยที่คุณจะตัดสินใจในภาวะจิตใจที่โศกเศร้า หากขาดการวางแผนล่วงหน้าที่ดี การจัดพิธีศพเพื่อสดุดีคนที่คนรักอาจเป็นงานที่ยุ่งยาก สับสน วุ่นวาย และไม่เป็นที่ประทับใจแก่ครอบครัว และแขกผู้มีเกียรติ

ขจัดปัญหาโดยมอบภาระให้แก่มายด์คอนเซปท์ เราจะดูแลผู้ที่ท่านรัก ให้ได้รับการสดุดีอย่างสมเกียรติ

ทำไมต้องวางแผนล่วงหน้า

ถ้าคุณเป็นชาวต่างชาติที่อาศัย หรือคิดจะตั้งรกรากอยู่ในประเทศไทย หากเกิดอุบัติเหตุ หรือสิ่งไม่คาดคิดในอนาคต ใครจะเป็นผู้จัดการพิธ๊ศพให้แก่ท่าน


คุณป่วยหนัก คุณไม่ต้องการสร้างภาระให้แก่ลูกหลาน หรือไม่ต้องการให้ลูกหลานใช้จ่ายเงินสำหรับ

พิธีศพเกินกว่างบประมาณ หรือใช้จ่ายเกินความจำเป็นคุณเป็นคริสเตียนเพียงผู้เดียวในครอบครัวและ

ต้องการให้จัดการพิธีศพของคุณตามความเชื่อของ

คริสเตียน


วางแผนรูปแบบของบริการตามความต้องการของคุณ เลือกรูปแบบงาน การตกแต่งดอกไม้ พิธีการ และ

วางแผนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ด้วยตัวคุณเอง

ติดต่อเรา เรายินดีให้บริการปรึกษาแก่ท่าน

อีเมล์ : planning@mindkoncept.com