Back to Main Page

ภาษาไทย | English | Printable


บริการจัดพิธีศพ พิธีฝัง พิธีเผา และงานศพครบวงจร

มายด์คอนเซปท์ให้บริการจัดพิธีศพ พิธีฝัง พิธีเผา และงานศพครบวงจร สดุดีแก่ผู้จากไป

เอาใจใส่ ให้คำปรึกษา และดำเนินการในทุกขั้นตอน

มายด์คอนเซปท์ช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวผู้จากไป ลดภาระในการติดต่อประสานงาน และสิ่งละอันพันละน้อย ในการจัดพิธีศพ ในเวลาที่จำกัด ท่ามกลางความโศกเศร้าของครอบครัว

บริการของมายด์คอนเซปท์รวมถึงการแจ้งผู้เสียชีวิต ติดต่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประสานงานการรับร่าง พิธีรับร่าง จัดเตรียมหีบศพ จองสถานที่จัดพิธีศพ จัดเตรียมพิธีการ และอุปกรณ์ประกอบพิธี ผู้ประกอบพิธี ดำเนินการตกแต่งสถานที่ แจ้งข่าวแ่ก่ญาติ และแขกผู้มีเกียรติ (บริการเสริม) จัดเตรียมสุสาน และพิธีการ จัดเตรียมอาหารว่าง และเครื่องดื่ม การถ่ายภาพระหว่างพิธี หนังสือที่ระลึก (บริการเสริม) และพรีเซนเทชั่นสดุดีผู้จากไป ดำเนินการในทุกขั้นตอนด้วยมืออาชีพ

บริการจัดพิธีศพ

พิธีศพตามประเพณีคริสตศาสนา

พิธีศพตามคริสตศาสนา เป็นการนมัสการเพื่อสดุดี และรำลึกถึงผู้จากไป โดยทั่วไปจะจัด ณ คริสตจักร โดยเปิดให้ครอบครัว ญาติ และแขกผู้มีเกียรติ ได้เข้าเคารพศพ และร่วมพิธีนมัสการ

พิธีฝัง
สำหรับผู้ที่มีสุสานประจำตระกูล หรือ มีสุสาน มายด์คอนเซปท์ให้บริการจัดพิธีฝังตามประเพณีคริสตศาสนา

พิธีฌาปณกิจ (เผา)
สำหรับครอบครัว หรือ ชาวต่างชาติที่เสียชีวิตในประเทศไทย ซึ่งปรารถนาจะนำอัฐิกลับต่างประเทศ หรือผู้ที่ไม่มีสุสาน หรือ ไม่ต้องการฝังในสุสาน มายด์คอนเซปท์ให้บริการจัดพิธีฌาปณกิจ โดยสามารถรับอัฐิหลังวันฌาปณกิจ

บริการจัดงานระลึกถึงผู้ล่วงลับ

การจัดพิธีระลึกถึงผู้ล่วงลับคือ พิธีรำลึก และสดุดีผู้จากไป โดยไม่มีร่างของผู้จากไป

ผู้จากไปอาจได้อุทิศร่างกายให้แก่โรงพยาบาล การจัดพิธีระลึกจึงสามารถจัดได้ที่คริสตจักร ที่บ้าน ที่สุสาน หรือที่ใด ๆ ที่สะดวกแก่การจัดงาน

การจัดพิธีระลึกในช่วงเทศกาลอีสเตอร์ เพื่อรำลึกถึงผู้จากไป สามารถจัดได้ที่สุสาน หรือ ที่บ้าน เช่นกัน

นอกจากนี้ ยังสามารถจัดพิธีระลึกหลังการจากไป ครบ 7 วัน 100 วัน หรือ ครบรอบการจากไปทุกปี ขึ้นอยู่กับความต้องการของครอบครัวผู้จากไป

วางแผนพิธ๊ศพล่วงหน้า

เรากำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ สัดส่วนของผู้สูงอายุในประเทสไทย และต่างประเทศ เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ และมีผู้คนมีมากที่ใช้ชีวิตโดยไม่มีลูกหลานดูแล

วางแผนล่วงหน้าสำหรับเหตุการณ์ไม่คาดคิด เลือกบริการด้วยตัวท่านเอง เพื่อควบคุมค่าใช้จ่าย ไม่สร้างภาระแก่ลูกหลานเมื่อจากไป

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ แพ็คเกจพิธีศพ หรือ ดาวน์โหลดโบรชัวร์ของเราได้ที่นี่ โบรชัวร์หน้า 1 โบรชัวร์หน้า 2

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

อีเมล์ : planning@mindkoncept.com