Back to Main Page

ภาษาไทย | English | Printable

Announcement
Christian Funeral  
K. Chaweewan  
27 Sept 2010, First Church of Chiang Mai
Chiang Mai, Thailand  
 
Christian Funeral  
K. Apsorn Wasurat  
   

คำถามทั่วไป และคำถามที่ถามบ่อย

1. มายด์คอนเซปท์ เมมมอเรียลคือใคร?

มายด์คอนเซปท์ เมมมอเรียล หรือ มายด์คอนเซปท์ คือ ผู้ให้บริการจัดพิธีสดุดีแก่ผู้ล่วงลับ อย่างสมเกียรติ และเป็นที่ประทับใจของครอบครัว และแขกผู้มีเกียรติ โดยช่วยลดภาระ ความยุ่งยากในการประสานงาน และช่วยดำเนินการในทุกขั้นตอน เพื่อช่วยควบคุมค่าใช้จ่าย และจัดพิธีให้สมเกียรติ เป็นไปตามประเพณี

2. บริการของมายด์คอนเซปท์ มีอะใรบ้าง?

เราให้บริการให้คำปรึกษา วางแผน จัดพิธีศพ จัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่ สำหรับงานศพ พิธีฝัง พิธีฌาปณกิจศพ และบริการจัดเลี้ยงสำหรับงานศพ

นอกจากนี้ เรายังให้บริการจัดพิธีระลึก งานมงคลสมรส งานแต่งงานแบบคริสต์ศาสนา และงานฉลองต่าง ๆ

3. บริการจัดพิธีศพครบวงจร คืออะไร?

พิธีศพครบวงจร คือ การวางแผน ดำเนินการ และควบคุมการจัดพิธีศพในทุกขั้นตอน โดยครอบครัวผู้ล่วงลับ หรือ เจ้าภาพ ไม่ต้องกังวลเรื่องการติดต่อประสานงาน การจัดหา ผู้ให้บริการหลายราย ซึ่งจะช่วยให้การบริหาร การจัดการพิธีศพ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยลดความผิดพลาดในการสื่อสาร ลดค่าใช้จ่ายซ้ำซ้อน ลดความผิดพลาดในพิธีการ ขจัดปัญหาความสับสนในการจัดการ ดำเนินการ

มายด์คอนเซปท์ดูแลตั้งแต่การแจ้งเมื่อมีผู้เสียชีวิต แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดหาหีบศพ จัดเตรียมสถานที่ จัดเตรียมรายละเอียดพิธีการ จัดเตรียมทีมงานสนับสนุน จัดเตรียมของว่าง อาหาร การถ่ายภาพระหว่างพิธี ตลอดจนพิธีการ ณ สุสาน

ท่านไม่ต้องกังวลกับการติดต่อประสานงานหลายฝ่าย

4. บริการจัดพิธีศพตามประเพณีคริสตศาสนา คืออะไร?

- การจัดพิธีตามประเพณีคริสตศาสนา คือการจัดพิธีนมัสการตามความเชื่อของชาวคริสต์ สำหรับผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์ โดยมีความเชื่อว่า ผู้เสียชีวิต ได้ล่วงหลับไป เพื่อรอฟื้นคืน และกลับไปสู่สวรรค์ และเชื่อว่ามนุษย์นั้นพระเจ้าทรงสร้างมาจากดิน พิธีฝังคือการคืนร่างกลับสู่ดิน

- พิธีศพตามประเพณีคริสตศาสนา จะประกอบด้วยการนมัสการที่คริสตจักร และมีการประกอบพิธีฝีง ณ สุสาน โดย ศิษยาภิบาลของคริสตจักร

- พิธีศพตามประเพณีพุทธศาสนา จะมีการสวด ณ วัด และทำการฌาปณกิจ

5. ทำไมต้องเลือกใช้บริการจากมายด์คอนเซปท์?

พิธีศพมักเกิดขึ้นอย่างฉับพลัน โดยไม่ทันตั้งตัว และมีกรอบระยะเวลาจำกัดในการดำเนินการ ท่านจะจัดพิธีให้งดงาม สมเกียรติและเป็นที่ประทับใจได้อย่างไร และท่านจะดูแลควบคุมทุกกระบวนการในเวลาที่จำกัด

ในช่วงเวลาที่เศร้าโศก ได้อย่างไร

มายด์คอนเซปท์ ช่วยดูแล เอาใจใส่ในทุกขั้นตอน และให้ความมั่นใจว่าผู้ล่วงลับจะได้รับการสดุดีอย่างสมเกียรติ

กล่าวคือ เราให้คำปรึกษา วางแผน และดำเนินการจัดพิธี โดยมืออาชีพ ที่ช่วยให้การจัดพิธีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบงบประมาณที่เหมาะสม ตามความต้องการของครอบครัวผู้จากไป

 

 

6. ให้บริการในพื้นที่ไหนบ้าง?

ปัจจุบัน เราให้บริการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง เชียงราย และจังหวัดใกล้เคียงในภาคเหนือ สำหรับพื้นที่อื่น ให้บริการตกแต่งสถานที่ด้วยดอกไม้สด โดยคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มตามระยะทาง

7. ติดต่อมายด์คอนเซปท์ ได้อย่างไร?

ท่านสามารถติดต่อได้ทางโทรศัพท์ หมายเลข 081-534-1900 โทรสาร 053-390-758

หรืออีเมล์ planning@mindkoncept.com

สำนักงาน ตั้งอยู่ที่เลขที่ 131 หมู่ .7 อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130

ส่วนปฏิบัติงาน เลขที่ 10 หมู่ 3 อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140

8. ควรจะติดต่อมายด์คอนเซปท์เมื่อไหร่?

- เมื่อคนที่คุณรักป่วยหนัก และไม่สามารถรักษาได้ เราสามารถให้คำปรึกษาถึงรูปแบบและดอกไม้ที่ต้องการ

- เมื่อคนที่คุณรักจากไปอย่างกระทันหัน เราช่วยให้คำปรึกษาถึงขั้นตอนการจัดพิธีศพ

- เมื่อคนที่คุณรักจากไปจากอุบัติเหตุ และต้องการจัดพิธีศพในจังหวัดเชียงใหม่

- เมื่อคุณคิดว่าคุณไม่ต้องการทิ้งภาระให้แำ่ก่ลูกหลาน หรือ อยู่เพียงลำพัง ไม่มีครอบครัว หรือบุตรหลานดูแล คุณสามารถเตรียมการจัดการล่วงหน้าได้ .

9. สามารถขอแผ่นพับจากมายด์คอนเซปท์ ได้อย่างไร?

ท่านสามารถดาวน์โหลดแผ่นพับได้ที่นี่

ถ้าข้อมูลเบื้องต้นไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจของท่าน

ติดต่อ : planning@mindkoncept.com