Back to Main Page

ภาษาไทย | English | Printable

 
   
   
 
   

 
   
   
   

เกี่ยวกับมายด์คอนเซปท์ เมมมอเรียล

มายด์คอนเซปท์ เมมมอเรียล ก่อตั้งในปี 2003 โดยเริ่มต้นใ้ห้บริการจัดดอกไม้ และตกแต่งสถานที่สำหรับพิธีศพ และพิธีมงคลสมรส ให้แก่ลูกค้าในจังหวัดเชียงใหม และจังหวัดใกล้เคียง

เนื่องจากมีผู้นับถือศาสนาคริสต์ และชาวต่างชาติได้มาอาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มมากขึ้น ความต้องการในการตกแต่งดอกไม้สดสำหรับพิธีต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นพิธีศพ พิฺธีมงคลสมรส พิธีเฉลิมฉลอง งานพิธีสำคัญในโอกาสต่าง ๆ ก็ได้มีการขยายตัวมากขึ้น ในขณะเดียวกัน การสดุดีแก่ผู้จากไป ได้รับความสนใจและเป็นที่นิยมมากขึ้น

เพื่อตอบสนองต่อตลาดที่ขยายตัว ทีมงานผู้ก่อตั้งจึงได้มีนโยบายที่จะให้บริการที่ครบวงจร

โดยผสานความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ อาทิ พิธีในคริสตศาสนา พิธีศพ พิธีระลึก เครือข่ายคริสตจักร ผยวกกับการบริหารจัดการยุคใหม่ ศิลปะในการตกแต่งดอกไม้สดian เพื่อให้บรการครบวงจรสำหรับการจัดพิธีศพ พิธีมงคลสมรส และงานระลึกต่าง ๆ แก่ลูกค้าในจังหวัดเชียงใหม่ แลใกล้เคียง รวมถึงจังหวัดในภาคเหนือ

ทีมงานมายด์คอนเซปท์มีปรสะสบการณ์กว่า 20ปีในการจัดงานการงานศพ พิธีศพ พิธีระลึก ตามหลักคริสตศาสนา มายด์คอนเซปท์ ให้บริการครบวงจร เริ่มตั้งกระบวนการแจ้งผู้เสียชีวิต การประสานงานแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมหีบศพ จัดเตรียมสถานที่จัดพิธีศพ ให้บริการของว่าง และอาหาร จัดเตรียมพิธีการต่าง ๆ รวมไปถึงการนมัสการ หรือพิธี ณ สุสาน

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสอบถามจากมายด์คอนเซปท์ได้ เราพร้อมที่จะให้บริการปรึกษาท่าน

มายด์คอนเซปท์ให้บริการโดยที่ท่านไม่ต้องกังวล

ไม่ว่าจะเรื่องการติดต่อประสานงานกับหลาย ๆ ฝ่าย ช่วยให้ลูกค้าลดภาระการติดต่อประสานงาน และการจัดการหลาย ๆ เรื่องในเวลาที่จำกัด ในขณะที่ยังคงมีความโศกเศร้า

ซึ่งช่วยลดความยุ่งยาก ความผิดพลาด รวมถึงการละเลยในรายละเอียดที่สำคัญต่าง ๆ รวมถึงการดูแลแขกผู้มีเกียรติ

สำหรับชาวต่างชาติ หรือ ผู้ที่ไม่ทราบธรรมเนียมปฎิบัติ การจัดพิธีศพให้ถูกต้องตามประเพณีนับเป็นเรื่องที่น่าหนักใจ

มายด์คอนเซปท์ช่วยให้การจัดพิธี เรียบง่าย แต่มีระดับ สะท้อนบุคคลิกของผู้ล่วงลับ

หลาย ๆ คนพบปัญหาจากการจัดพิธีศพสำหรับผู้เป็นที่รัก

การจัดงานศพมักมีค่าใช้จ่ายบานปลาย และจ่ายซ้ำซ้อน แต่ภาพลักษณ์งานที่ออกมา ไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวัง มีผู้คนแย่งกันทำในสิ่งที่คิดว่าตนเองถนัด แต่เมื่อรวมเนื้องานของทุกคนที่ออกมา กลับพบว่าขาดการประสานงาน และขาดความประทับใจในภาพองค์รวม ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเสียดาย

เพราะพิธีศพ หรือ พิธีมงคลสมรส ไม่สามารถย้อนเวลากลับมาจัดใหม่อีกครั้ง

บางครั้ง อาจจะเป็นครั้งเดียวสำหรับใครบางคน ที่เราต้องการจะสดุดี และสร้างความทรงจำที่ดีเป็นครั้งสุดท้ายแก่ผู้ล่วงลับ

ให้มายด์คอนเซปท์ดูแลแทนคุณ เพื่อคนที่คุณรัก จะได้รับการสดุดีอย่างสมเกียรติ และสร้างความประทับใจแก่ครอบครัว และแขกผู้มีเกียรติเป็นครั้งสุดท้าย

ทีมงานมายด์คอนเซปท์

 
ผู้อำนวยการ  
อีเมล์: planning@mindkoncept.com  
   
 
ผู้จัดการฝ่ายตกแต่งและพิธีการ  
อีเมล์:decorate@mindkoncept.com  
   
 
ผู้จัดการทั่วไป  
อีเมล์: info@mindkoncept.com  
   
 
ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี  
อีเมล์l: finance@mindkoncept.com