Back to Main Page

ภาษาไทย | English | Printable

 
   
   
 
   
   
   
   
   

แพ็ดเกจพิธีศพ

ท่ามกลางความโศกเศร้าของการจากไปของผู้อันเป็นที่รัก

มีหลายสิ่ง หลายอย่าง ที่ท่านต้องตัดสินใจในช่วงเวลาอันจำกัด

ครอบครัวของผู้จากไปมักจะต้องแจ้งแขก และตระเตรียมหลายเรื่อง ในเวลาเดียวกัน ต่างคน ต่างคิด ต่างคนต่างทำ ขาดการประสานงาน ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายบานปลายในที่สุด

หลายท่านไม่มีเวลาเพียงพอที่จะดำเนินการจัดพิธีศพเอง เนื่องจากภาระหน้าที่การงาน บางท่านไม่ทราบขั้นตอนพิธีการ และหลายท่านอยู่ในความเศร้าโศกจนไม่สามารถคิดอะไรได้

ในกรอบเวลาที่กำหนด

มีอีกหลายท่านที่ต้องการจัดพิธีเพื่อสดุดีผู้จากไปให้สมเกียรติ

แต่ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากขาดประสบการณ์

ขาดทรัพยากรและทีมงานสนับสนับสนุน

มายด์คอนเซปท์มีแพ็คเกจให้บริการตามความต้องการ

ของท่าน

ไม่ว่าคุณจะเลือกแพ็คเกจไหน ทุกแพ็คเกจให้การบริการจัดพิธีศพครบวงจร

แพ็คเกจเบื้องต้น
พิธีศพ จัดเสร็จภายใน 1 วัน
หีบศพมาตรฐาน ดอกไม้ตกแต่ง
อาหารว่างและน้ำดื่มบริการแขก
พิธีฌาปณกิจ ณ สุสาน
แพ็คเกจประเพณีคริสตศาสนา
พิธีนมัสการ 3 วัน 2 คืน ณ คริสตจักร
หีบศพแบบคริสต์ ดอกไม้ตกแต่ง
บริการอาหารกลางวัน วันสุดท้่ายก่อนเคลื่ีอนร่างสู่สุสาน
พิธีนมัสการ ณ สุสาน
แพ็คเกจเลเกซี่
พิธีนมัสการ 3 วัน 2 คืน ณ คริสตจักร
หีบศพแบบคริสต์ ดอกไม้ตกแต่ง
บริการอาหารกลางวัน สำหรับแขกจำนวนมาก ในวันสุดท้่ายก่อนเคลื่ีอนร่างสู่สุสาน
พิธีนมัสการ ณ สุสาน
แพ็คเกจพรีเมี่ยม
Choice of Church service
หีบศพแบบคริสต์ ดอกไม้ตกแต่งหีบศพแบบคริสต์ ดอกไม้ตกแต่งแบบพรีเมี่ยม
บริการแบบพรีเมี่ยม
พิธีนมัสการ ณ สุสาน

กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

อีเมล์ : planning@mindkoncept.com